a Mieszkania zbudowane dzięki pieniądzom publicznym
nie mogą trafiać w ręce lokalnych polityków!
a Mieszkania muszą być przyznawane w pierwszej kolejności osobom naprawdę potrzebującym! a Koniec z patologią
w budownictwie społecznym!

Zgłoś przypadek patologii w budownictwie społecznym ⬇

#BudownictwoSpołeczneBezPatologii

🇵🇱🛡🏠 Mieszkania zbudowane dzięki pieniądzom publicznym nie mogą trafiać w ręce lokalnych polityków, samorządowców i rodzin z nimi związanych. Niestety skala tych patologii zahaczających o korupcję jest ogromna❗

Dlatego przygotowaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości jasne zasady przyznawania mieszkań komunalnych typu TBS:

✅ mieszkania będą przyznawane w pierwszej kolejności osobom naprawdę potrzebującym, które mają trudności w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, które nie mogą uzyskać prawa do lokalu socjalnego i których dotychczasowe warunki mieszkaniowe nie spełniają standardów lokali socjalnych, a także matki samotnie wychowujące dzieci, czy duże rodziny.
❌ wprowadzamy precyzyjne i jasne wykluczenie osób związanych z samorządem, lokalną władzą na danym terenie z możliwości najmu takiego lokalu z wprowadzeniem rygoru nieważności umowy!
❌ zakazujemy działalności typowo deweloperskiej przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, które co do zasady, mają być instytucjami non profit!

Nowe przepisy pozwolą skończyć z patologią mieszkaniową i zjawiskami korupcjogennymi w budownictwie społecznym, a jednocześnie pomogą osobom naprawdę potrzebującym❗

WICEMINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

MARCIN WARCHOŁ

Konferencja Prasowa zapowiadająca zmiany
w prawie!

- Nieruchomości zbudowane dzięki publicznym środkom nie będą trafiać w ręce urzędników. Mogą z nich korzystać tylko osoby potrzebujące. W nowym projekcie przepisów wprowadzimy jasne kryteria przydziału takich mieszkań komunalnych – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas konferencji prasowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Jeśli znasz przypadki wykorzystywania przez lokalnych polityków, samorządowców i członków rodzin z nimi związanych budownictwa społecznego dla własnych celów, zgłoś to do nas!

Zgłoś przypadek patologii w budownictwie społecznym